در پاسخ به مکاتبه باشگاه پرسپولیس به کنفدراسیون فوتبال آسیا اعلام شد؛ ناظر ویژه AFC در فرودگاه ریاض من