فرماندار شوشتر:عزت نظام جمهوری اسلامی مرهون مجاهدت ایثارگران است