گمانه‌زنی از برنده نهایی خرید سرخابی‌ها/ گزینه خودروسازان پررنگ‌تر شد