جشن بزرگ گلریزان کمک به مردم یمن در بوشهر برگزار می‌شود