آیت‌الله صافی‌گلپایگانی: قرآن همه مسلمانان، واحد است