عربستانی‌ها در محکومیت حادثه تروریستی مسجد شیعیان در قطیف تظاهرات کردند