زمان برگزاری مجامع عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین و کمیته پارالمپیک اعلام شد