سومین همایش ملی ارتقاء کیفیت آثار، محصولات و فعالیت‌های فرهنگی برگزار می‌شود