نمایندگان رهبر معظم انقلاب برای تجلیل از جانبازان اعزام شدند