راهبرد رفع چالش‌های پیش‌ روی دانشگاه‌ها مبتنی بر اشتراک‌گذاری نظرات است