نانو لوله‌های کربنی و نانو ذرات معدنی فعالیت فتوسنتزی را افزایش می‌دهند