طرح ویژه وزارت تعاون برای آزادسازی سهام عدالت/ ۲ سناریو پیش روی دولت