نهاوندیان: جهاد رانت‌زدایی از اقتصاد، نیازمند حمایت سازمان یافته اجتماعی است