حکم قصاص ضارب شهید «علی خلیلی» از سوی دیوان عالی کشور تأیید شد