وزن کودک خود را با وقت گذاشتن برای تهیه غذای وی کنترل کنید