بالاخره «ارکستر ملی ایران» تمرین های خود را از سر گرفت