شورای اسلامی شهر کاشان خواستار رفع مشکل ریزگردها شد