مذاکره‌کنندگان آمریکایی باید از قانون جدید برای فشار بر ایران استفاده کنند