جانبازان، نماد مقاومت در راه دین، مکتب اسلام و عترت پیامبر (ص) هستند