هر حنجره‌ای که جهت اختلاف‌افکنی کار کند،بلندگوی دشمن است