استخدام کارشناس فروش و مسئول دفتر مدیر عامل در یک شرکت تولیدی معتبر واقع در استان اصفهان