ایران به‌عنوان عضو مؤثر سیکا می‌تواند در برقراری امنیت نقش تعیین‌کننده داشته باشد