آذری: جای مسئولان تراکتورسازی بودم دو نفر را به اصفهان می‌فرستادم/ چرا آندو خودش را حفظ نکرد؟