تزیین صحن و رواق مسجد کوفه به مناسبت اعیاد شعبانیه+تصاویر