پیام استاندار چهارمحال و بختیاری به مناسبت روز جانباز