وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات: افزایش تعرفه تلفن ثابت از دستور کار خارج شد/ تعلل مخابرات در ارائه بر