امام جمعه کاشان: برگزاری جشن گل و گلاب باید دارای محتوا باشد