همایش «بررسی تحولات دهه اخیر» در دانشگاه علوم پزشکی بیرجند برگزار می‌شود