همایش «میثاق یاران سرزمین‌ مجاهدت‌های خاموش» فردا برگزار می‌شود