جزئیات معاملات گران ترین و ارزان ترین مسکن در تهران