رییس هیات مدیره تراکتورسازی: کوتاهی کنند، برخی مسایل را افشا می کنم/طیف اصفهانی های لیگ برتر باید بره