مجامع عمومی فدراسیون ورزش‌های جانبازان و معلولین و کمیته پارالمپیک یکشنبه و دوشنبه برگزار می‌شود