کاهش 567 میلیارد ریالی معاملات انجام شده در بورس تبریز