هشدار به کارگردان تئاتری که در مورد امام زمان(عج) کار می کند