رتبه اول «قرقیزستان» در جذب گردشگر در بین جامعه همسود