نهاوندیان: زمان چالاکی بنگاه های اقتصادی فرا رسیده است / برای حضور در بازار جهانی انگیزه نداریم