مراسم پیوند آسمانی 114 زوج دانشگاه فنی و حرفه‌‌ای شریعتی برگزار شد