«فرهنگ -دانشنامه کارا» اثر جدید بهاء‌الدین خرمشاهی رونمایی می‌شود