نماینده دماوند: بیانات مقام معظم رهبری غرور آفرین بود