دبیر پنجمین جشنواره بازی‌های رایانه‌ای تهران معرفی شد