ناصر الخلیفی: به هر قیمتی شده بلان و ابراهیموویچ را حفظ می‌کنیم