حضور رئیس کمیته امداد در کمیسیون کشاورزی مجلس/ کمیته امداد از ظرفیت‌های قانونی برای تقویت بنیه اقتص