کی‌روش‌: لیگ کذشته ، بهترین لیگ ایران بود/ تیم ملی را جوان می کنیم!