زمان آزمون و خطا پایان یافته است / از رده دانش‎آموزی به دانش‌اندوزی ارتقا یابیم