با ۳۰۰ میلیارد تومان چقدر سمند و پراید تولید می‌شود؟