رییس انجمن صنفی فروشندگان سیم کارت و تلفن همراه: تولید گوشی تلفن همراه در ایران محدود است/ فاقد زیرسا