دارنده مدال نقره مسابقات کره جنوبی: با هزینه شخصی برای حضور در میادین آماده می شویم