تحقق اهداف ظهور امام عصر(ع) از کانال کربلا تامین می شود