۳۶۶ اثر سینمایی در بخش‌های مختلف جشنواره فیلم شهر حضور دارند