(تصاویر) شهید جهان‌آرا و رهبر معظم انقلاب در خرمشهر